Ruimtelijk planning

RUIMTELIJKE PLANNING

 

Plannen op een hoger schaal niveau, die niet direct tot uitvoering leiden, vereisen ervaring en overzicht en vaak de inzet van meerdere disciplines, waarover wij beschikken.

 

Ingrijpende veranderingen moeten tenslotte worden gebaseerd op en vastgelegd door wetenschappelijke en juridische onderbouwingen, vaak in milieueffectrapporten en bestemmingsplannen. Wij beschikken over de specifieke kennis en kunde als het gaat om plannen met een grote impact op natuur en cultuurhistorie en waarbij bijvoorbeeld de Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000-gebieden zijn betrokken. Speciaal het verband tussen onderzoek en planvorming wordt duidelijk gemaakt, waardoor onze plannen ook zeer bestendig zijn tot op het hoogste niveau.

 

De snel wisselende wetgeving wordt door ons op de voet gevolgd; ook bij het aanvragen van vergunningen kunnen wij bijstand verlenen.

Uiteraard zijn we ook beschikbaar voor alleen Ruimtelijke Onderbouwingen bij voorgenomen Afwijkingen van een bestaand bestemmingsplan.

 

Gebiedsontwikkeling

Recreatieplannen

Wijzigen Bestemmingsplan

Ruimtelijke onderbouwing

Omgevingsvergunning