Realisatie

REALISATIE

De korte lijnen tussen ontwerp en uitvoeringsvoorbereiding staan garant voor een naadloze aansluiting. Aanpassingen voor de uitvoering vinden altijd in overleg met de ontwerper plaats. Bij bestekken en kostenramingen volgen wij desgewenst de CROW- systematiek.

 

Directie en financiële administratie, alsmede het leiden van bouwbesprekingen is bij ons in goede handen. Een groot deel van de bijbehorende werkzaamheden kan digitaal worden uitgevoerd. Voor toezicht zetten wij medewerkers in die het project kennen vanuit eerdere betrokkenheid en zodoende goed op mogelijke problemen kunnen anticiperen.

 

Bestek en werktekeningen

Begrotingen

RAW-bestekken, werkbeschrijvingen

Directie en toezicht, ecologische begeleiding