Over ons

WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WIJ.

Wat doen wij

Onderstaand stellen de individuele leden van de coöperatie zich kort aan u voor. De leden werken vanuit het eigen bureau. Binnen de coöperatie worden integrale projecten opgepakt. Op die wijze faciliteren wij de verschillende werkvelden en schaalniveaus van ruimtelijke opgaven.

 

FF advies

ir. Ferdinand Fahner

Kasteel Daelenbroeckstr 60

6043 XR Roermond

T +31(0)475 327 930

M +31(0)612 882 125

W www.ferdinandfahner.nl

E ffahner@landschapsplanning.nl

KvK 63703122

Ferdinand Fahner

F. Fahner (ir.)

Natuurtechnicus, ecoloog

 

Ferdinand Fahner studeerde cultuurtechniek met specialisatie natuurbouw aan de Universiteit van Wageningen/Wageningen University. Hij werkte bijna 25 jaar als natuurtechnicus, GIS-deskundige, (eco)hydroloog en ecoloog zowel zelfstandig als in teamverband aan integrale projecten bij Taken Landschapsplanning / Taken Landschapsarchitectuur&Ecologie / Taken Adviseurs en Ingenieurs / Geonius divisie Taken (Roermond, Schinnen). Sinds 2014 is hij zelfstandig gevestigd als FF advies (Roermond). Zijn specialisaties zijn: ecologisch veldonderzoek (dassen), ecologische effectenanalyse, ecologisch werkprotocol (inclusief begeleiding in het veld) en natuurontwikkeling.

 

Goudeseune

ir. Jeroen Goudeseune

Oude Sluis 10

6051 EA Maasbracht

M +31(0)640 317 15t

E jgoudeseune@landschapsplanning.nl

KvK -

 

Jeroen Goudeseune

J. Goudeseune (ir.)

Landschapsarchitect & erfgoeddeskundige

 

Jeroen Goudeseune studeerde landschapsarchitectuur aan de universiteit van Wageningen. Hij werkte 15 jaar in teamverband aan integrale projecten bij verschillende adviesbureaus, waarvan 10 jaar bij Taken landschapsarchitectuur & ecologie (Arnhem, Roermond) en vervolgens bij Arcadis (Apeldoorn) en Bureau Verbeek (Gulpen). Veel ervaring deed hij hier op met grootschalige vraagstukken in het landelijk gebied, maar ook met de groenstructuren van het stedelijk gebied. De grote constante in zijn werk is het streven naar een goede leefomgeving, met sobere maar doordachte middelen. Sinds 2015 is hij zelfstandig adviseur binnen het Deitzhof-Atelier (Heimsen Duitsland) en daarnaast deskundige bij de Commissie voor de milieueffectrapportage. Zijn specialismes zijn: cultuurlandschappen, landschapsbeleid, bomenbeleid, landschappelijk effectenonderzoek en landschappelijke vraagstukken rond grote infrastructuur - o.a. hoogspanningslijnen en windturbines.

Paul van Kan Natuur & Landschap

drs. Paul van Kan

Dorpsstraat 77

3732 HH De Bilt

T +31(0)30 293 0088

M +31(0)638 085 248

E pvankan@landschapsplanning.nl

W www.paulvankan.eu

KvK 30264932

drs. Paul van Kan

P.H.M. van Kan (drs.)

Landschapskundige, beheerkundige en ecoloog

 

Paul van Kan studeerde fysische geografie aan de Rijksuniversiteit Utrecht (landschapskunde met landschapsecologie/natuurbeheer en historische geografie als hoofdvakken). Hij werkte ruim 20 jaar als ecoloog en landschapskundige in teamverband aan integrale projecten bij Taken landschapsarchitectuur&ecologie (Arnhem, Roermond). Sinds 2009 is hij zelfstandig gevestigd als PaulvanKan natuur&landschap (De Bilt). Zijn specialisaties zijn: bodembeheer, bos- en natuurbeheer, bewonersparticipatie, natuureducatie, duurzame golf en ecologisch effectenonderzoek.

 

OPG Landscape bv

ing. Marcel Opgenoort

Postadres: Veerpoortwal 12

6981 BS Doesburg

Bezoekadres: Oranjesingel 8

6981 GZ Doesburg

T +31(0)313 482 466

M +31(0)611 199 646

E mopgenoort@landschapsplanning.nl

W www.opglandscape.nl

KvK 9176856

ing. Marcel Opgenoort

M. Opgenoort (ing.)

Landschapsingenieur

 

Marcel Opgenoort studeerde tuin- en landschapsarchitectuur aan de hogeschool Larenstein te Boskoop.

Hij heeft zijn werkervaring sinds 1992 opgedaan bij bureau Buys en Van der Vliet (heden MTD landschapsarchitecten) en Taken Landschapsplanning. Vanaf 2007 is hij zelfstandig landschapsingenieur onder de naam OPG Landscape bv.

Zijn werkveld bestaat uit het leiding geven en het bieden van met name technische ondersteuning aan landschapsprojecten; van idee tot ontwerp, uitvoeringsvoorbereiding en directievoering.

Daar waar een specialisatie nodig is om de opdracht op efficiënte wijze aan te pakken, werkt hij samen met ontwerpers, landschapsarchitecten, ecologen, hydrologen en/of civiel- en cultuurtechnici.

bu/Ro- Betuwe

Ir. Jan-Hein Pos

 

Acacialaan 31

7391 JV Twello

M +31(0)6477 840 58

E jpos@landschapsplanning.nl

W www.buro-betuwe.nl

KvK 08119131

Jan Hein Pos

J. Pos (ir.)

Gebiedsontwikkelaar en planoloog

 

Jan Hein studeerde in Wageningen Landschapsarchitectuur en Planologie. Hij is een echte ontwikkelaar en startte in 2004 zijn eigen bureau. Grotendeels via detacheringen binnen gemeenten begeleidt hij ruimtelijke (ontwikkel)projecten. Daarin spelen vastgoed(her)ontwikkeling en de (her)inrichting van openbare ruimten de hoofdrollen. De laatste jaren adviseert hij vanuit bu/RO- Betuwe particulieren, bedrijven, architecten en ontwikkelaars bij uitbreidingen, VAB-regelingen en functieveranderingen.

De coöperatie heeft voor zijn adviesbureau als meerwaarde dat ontwikkelprojecten meer integraal kunnen worden opgepakt en dat de voorbereiding van de realisatie kan worden meegenomen.

 

Taken bv

Ir. Ben Taken

Irenelaan 4

6074 AW Melick

T +31(0)475 53 23 16

M +31(0)6 50 20 70 37

E btaken@landschapsplanning.nl

KvK 14130661

 

ir. Ben Taken

B.J.J. Taken (ir.)

Landschapsarchitect en planoloog

 

Ben Taken studeerde Landschapsarchitectuur (cum laude) aan de Landbouwuniversiteit Wageningen met nevenvakken planologie, bodemkunde, bosbouw en historische geografie.

Hij werkte 30 jaar als directeur van Taken Landschapsplanning (Roermond – Arnhem) en was betrokken bij talloze integrale projecten, verspreid over het land. Thans persoonlijk adviseur op een zeer breed werkterrein, waarin water vaak een belangrijke rol speelt.

Een specialisme vormt de reconstructie van historische tuinen en parken, alsmede adviezen aangaande bestemmingsplannen.

Thus Landschapsarchitectuur & Stedenbouw bnt/bns

Ir. Ton Thus

Ubbergse Holleweg 1

6574 AS Ubbergen

T +31(0)243237477

M +31(0)618495474

W www.thus-stadtland.nl

E tthus@landschapsplanning.nl

KvK 09203883

Ir. Ton Thus

A.M. Thus (ir.)

Landschapsarchitect en stedenbouwkundige

 

Thus studeerde Landschapsarchitectuur (cum laude) aan de Landbouwuniversiteit Wageningen met als een van de nevenvakken planologie. In 2010 is een studie tot stedenbouwkundige afgerond. Werkervaring is opgedaan bij Bureau Bakker & Bleeker te Amsterdam, bij de firma Trautmann GmbH, en de Treuhandstelle te Essen Duitsland, Bureau Buys & Van der Vliet, tuin- en landschapsarchitectuur BV te ’s-Hertogenbosch en sinds 1998 tot 2009, als landschapsarchitect bij Taken Landschapsplanning bv te Arnhem. Vanaf 2009 is hij zelfstandig landschapsarchitect – stedenbouwkundige. Voorliefde voor het integraal ontwerpen met andere disciplines op diverse schaalniveau’s, van gebiedsontwikkeling tot het laatste steentje. (recente) Werkzaamheden betreffen het ontwerp Stationsgebied Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018 / Supervising en ontwerp Van Heekpark te Enschede/ Ontwerp en realisatie buitenruimte nieuwbouw kantoor Vreugdenhil Dairy BV te Nijkerk aan de A28.