Onderzoek

ONDERZOEK

 

Om een goed plan te kunnen maken moet je het geheim van de plek kennen. Alleen met respect voor wat eerder gemaakt is of er altijd al was, met aandacht voor de aanwezige natuur en rekening houdend met de beleving van alledag, kun je een plan maken dat ook door bewoners en gebruikers gedragen wordt.

 

Onze ecologen hebben zowel ervaring met QuickScans als met gedegen natuuronderzoek en de ecologische begeleiding van uit te voeren werken. Verder zijn wij thuis op het gebied van cultureel erfgoed en historische geografie.

 

Cultuurhistorische elementen kunnen worden voorgedragen als steunpunten in het plan, voor flora en fauna zijn op zijn minst aparte “schuilplekken” en verbindingen te ontwikkelen en het geheel zal de geborgenheid van vroeger niet mogen missen.

 

Ecologie

Hydrologie

Cultuurhistorie

Visueel-ruimtelijk onderzoek

 

 Sanering dassenburcht in spoordijk ProRail