Beheer

BEHEER

 

Juist in deze tijd van budgetbesparingen is een goed beheersplan onontbeerlijk. Hoe zijn hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en wat leidt ook op lange termijn tot ruimtelijke kwaliteit? Welke bezuinigingen zijn na enkele jaren eenvoudig te herstellen en welke leiden tot en structureel en zeer langdurig verlies? Wij kunnen U hierop antwoord geven. Om te beginnen met een bomenbeleidsplan, maar ook met voorstellen voor ombouw van bestaand groen of de inzet van nieuwe technieken en nieuwe machines. Dat kan zowel met een QuickScan als door middel van een uitvoerige probleeminventarisatie.

Landschapsbeleidsplannen

Boombeleidsplannen

Bermbeheer

Natuur - en bosbeheer

Onderhoudsbestekken